MERLINQ
MERLINQ
talent voor vernieuwen

Hikos en hypotheses, op weg naar een droombedrijf

22.10.21 12:17 Reactie(s) Door Bas Evers

Hikos: een digitaal gesprek met een empathische arts die de tijd neemt. Ik stelde me voor dat deze zorginnovatie een klant van ons was. Hoe zouden we samen een werkend businessmodel gaan vinden voor dit maatschappelijk relevante initiatief? Hoe zouden we experimenteel en effectief de belangrijkste aannames toetsen?

Iemand in mijn tijdlijn wees mij op Hikos, een nieuwe digitale oplossing die bedacht is door een arts en een steuntje in de rug kreeg van subsidieverstrekker ZonMW. Een sympathiek initiatief met als kernfunctionaliteit beeldbellen met een specialist die echt de tijd neemt voor de patiënt. 

Founder Jacqueline Timmermans is gestopt als chirurg om zich op het ondernemersavontuur te storten. Toen zij zelf door twee gecompliceerde zwangerschappen aan de andere kant van de tafel kwam te zitten, zag ze wat er in de zorg soms ontbreekt. Dat gat wil Jacqueline nu gaan vullen. Met haar innovatieve, patiëntgerichte oplossing wil ze ongetwijfeld de wereld veroveren. 


Logo Hikos

Afbeelding hikos.nl

Wereld veroveren

Wereldveroverende, innovatieve ondernemers hebben drie dingen gemeen: ze denken groot, beginnen klein, en zijn gericht op snel leren. Dromen is goed, beginnen nog beter, en wendbaar blijven cruciaal. Instrumenten als het business model canvas helpen ontdekkende ondernemers om gericht op weg te gaan.

Ik probeer me voor te stellen hoe het business model canvas van Hikos eruit ziet. Vermoedelijk een tweezijdig model: eentje met patiënten - en eentje met zorgverleners als betalende klant. Op het canvas naar de patiënt toe staat de huidige waardepropositie, waarvan de ‘tagline’ iets kan zijn als “sparren met een specialist”, “de zorgfluisteraar”, of “de dokter die de tijd neemt”.

Revenue Streams

Een centrale hypothese qua “revenue streams” is dat de patiënt geld over heeft om te sparren met een specialist. Kijkend naar andere landen op de wereld kan deze aanname wel bevestigd worden. In Amerika gaat in 2027 naar verwachting 10 miljard dollar om in medische second opinions. Dat hier een markt voor is, is niet gek. Mensen met complexe medische problemen hebben er alles voor over om goed geholpen te worden.

Om Hikos snel te laten groeien lijkt het slim om uit te zoeken hoe groot de groep Nederlanders is die eigen geld over heeft voor de huidige waardepropositie en tevreden genoeg is om terug te komen of de dienst aan een ander aan te bevelen. Dat Hikos probeert om vergoed te worden bij de zorgverzekeraar is begrijpelijk vanuit het Nederlandse systeem en de subsidieverstrekker, maar als ik Jacqueline was deed ik alsof ik in Amerika ondernam.

Key Resources

Laten we hopen dat Hikos heel snel kan opschalen. Om dat succesvol te kunnen doen is een hypothese qua “key resources” dat er voldoende medisch specialisten te vinden zijn die goede communicatie met de patiënt voorop hebben staan. Hoe kunnen we meetbaar maken hoe groot deze groep potentiële Hikos-artsen is? Bijvoorbeeld aan de hand van reviews op Zorgkaart Nederland zou je een inventarisatie kunnen maken van specialisten die hoog scoren op empathie. Wat is er vervolgens voor nodig dat zij zich allemaal aansluiten bij Hikos?

Belofte vervullen

Voor elke waardepropositie geldt: een belofte moet je ook waar kunnen maken. De huidige belofte kan Hikos zeker vervullen. Als de verwachting bij de patiënt is dat zij iemand te spreken krijgt met verstand van zaken en die de tijd voor haar neemt, dan lukt dat vast. Gehoord. gezien, begrepen voelen in zo’n gesprek is een enorme menselijke behoefte die minstens zo belangrijk is als het uiteindelijke medische advies dat eruit komt. Een huidige hypothese is dat de Hikos-specialist alle benodigde informatie heeft om een passend advies te geven. Mocht die aanname niet blijken te kloppen, dan hoeft dat in deze fase geen probleem te zijn.

Als de verwachtingen van patiënten ten aanzien van de uitkomst van het gesprek gaan toenemen, dan zijn er nog wel belangrijke aannames te toetsen. Wat is er (technisch en organisatorisch) voor nodig is om alle betrokken zorgverleners mee te laten werken om de medische data bij elkaar te krijgen? Ik vermoed dat complexe casussen vragen om veel meer context dan alleen de medische. Hoe lang mag een Hikos-consult duren om die context compleet te krijgen? Wat doet dat met de huidige prijs van 69 euro per consult?

Droombedrijf
Jacqueline heeft een maatschappelijk relevante innovatie in handen die het verdient om te groeien. Ze heeft persoonlijk pijn ervaren die veel patiënten voelen. Pijn waarvoor een medicijn te maken is. Hikos droomt van een wereld waarin patiënten zich gehoord, gezien, begrepen voelen, en het allerbeste advies krijgen dat er is. Hoe mooi is dat? 

Zou er een duurzaam bedrijfsmodel bestaan voor een dienst met deze belofte? Ik zou Hikos graag als klant van MERLINQ verwelkomen, om samen op zoek te gaan naar het antwoord. De ontdekkingstocht naar een werkend businessmodel heeft krachtige kaders nodig. De belangrijkste aannames in beeld krijgen, snel en tegen lage kosten leren of ze kloppen, en daarbij de grootste risico’s juist als eerste tackelen. Ik stel me een prachtige gezamenlijke reis voor, met een droombedrijf als resultaat.

Reisleider in onbekend terrein
Afbeelding: Diana Robinson, Flickr (CC).

Bas Evers

Deel -