Woningbouwcorporaties en leefbare buurten: een MERLINQ-onderzoek

21.10.20 15:43 Reactie(s) Door Bas Evers

MERLINQ onderzoekt de uitdagingen die woningbouwcorporaties ervaren bij het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk. Goed begrip van de uitdagingen helpt om een oplossing (met software) te realiseren die leefbaarheid vergroot én werkt voor de corporaties. MERLINQ haalt nu feedback op. We zijn blij met alle reacties, hopelijk ook vanuit woningbouwcorporaties.


Aanleiding

MERLINQ staat voor strategie + software met impact. MERLINQ is er voor iedereen die succesvolle innovaties wil realiseren waar de wereld mooier van wordt. Kernwoorden: softwaregedreven, multidisciplinair, gestructureerd. MERLINQ hanteert een eigen aanpak waarin slimme samenwerking met eigenwijze experts tot succes leidt.


We werken al met ledenverenigingen en gemeenten aan oplossingen voor een vitalere leefomgeving. Er ontstond behoefte om het perspectief van de woningbouwcorporatie hieraan toe te voegen. Woningbouwcorporaties als voortrekkers en stakeholders bij het leefbaar houden van buurten en ontwikkelen van nieuwe prettige plekken om te wonen.


Wij hebben een aantal hypotheses voor ogen over de uitdagingen die woningbouwcorporaties ervaren bij het uitvoeren van hun leefbaarheidsopdracht die we graag willen toetsen, om te werken richting een oplossing die werkt voor de woningbouwcorporaties.


Uitdagingen

Op basis van ons eigen onderzoek tot dusverre, zien wij dit als de drie grootste uitdagingen voor woningbouwcorporaties in het succesvol ontplooien van activiteiten om de leefbaarheid in een wijk te verbeteren. (We spreken de woningbouwcorporatie rechtstreeks aan.)


Leefbaarheid van bestaande complexen / buurten

Als woningbouwcorporatie heb je de wettelijke opdracht om de leefbaarheid van buurten te vergroten. Dat valt nog niet mee, want:

 • Het gaat over gedragsverandering bij mensen wat altijd een uitdaging is.

 • Je bent niet de penvoerder van het plan van aanpak, maar wordt wel met de pijn geconfronteerd en de eventuele onuitvoerbaarheid van het plan.

 • Leefbaarheid heeft allerlei dimensies en welke kies je als eerste? Hoe detecteer je wat er nodig is? Dat zal moeten door sociaal te participeren.

 • In praktische zin: hoe organiseer je gedragsverandering en sociale participatie? Hoe mobiliseer je de huurders?


Leefbaarheid van nieuwe complexen / buurten

Als woningbouwcorporaties heb jullie de wettelijke opdracht om gezamenlijk jaarlijks enkele tienduizenden sociale huurwoningen te bouwen waar mensen prettig kunnen wonen en de juiste voorzieningen hebben. Als woningbouwcorporatie word je gedacht beter in te spelen op de vraag, in plaats van aanbodgestuurd te werken. Dat valt nog niet mee, want:

 • Hoe kom je erachter wat mensen die bij jullie op de wachtlijst staan, verwachten van een nieuwe plek?

 • Potentiële huurders / wachtenden hebben nog geen stem, waardoor de invloed van de corporatie bij gemeentelijk en provinciaal beleid minder gewicht heeft.

 • Het opdrachtgeverschap van woningbouw is aan het verschuiven van regionaal naar landelijk gecoördineerd, dus het is lastiger om invloed uit te oefenen. Een duidelijke stem van de achterban kan helpen.

 • Het duurt een paar jaar voordat een nieuwe buurt leefbaar oogt en voelt. Hoe eerder mensen met elkaar de schouders eronder zetten, hoe beter. Met andere woorden: de sociale cohesie moet snel tot stand gebracht.


Omgang met kwetsbare groepen

Als woningbouwcorporatie heb je te maken met omgaan met kwetsbare groepen, wat veel vraagt van de toch al weinige mensen die je hebt. Dat leidt tot veel ziekte en uitval (1 op de 7 medewerkers heeft stress- en burnout-klachten). Een machteloos gevoel met als voordehandliggende reactie om medewerkers te trainen in weerbaarheid. Maar wat kun je als woningbouwcorporatie doen aan de bron van de problematiek?

 • De kwetsbaarheid van een deel van de bewoners heeft impact op de leefbaarheid voor de andere bewoners. Hoe kun je het risico op negatieve effecten minimaliseren, terwijl je wel goed voor de kwetsbare blijft zorgen?

 • Hoe kun je de omgang met kwetsbare groepen verbeteren (prettiger laten verlopen voor de medewerker)?

 • Hoe kun je werken aan een oplossing voor problemen bij kwetsbare groepen?

 • Hoe kun je de vroegsignaleringsfunctie meer handen en voeten geven, zodanig dat er iets mee gedaan wordt?

 • Hoe kun je een deel van (de communicatie over) de problematiek weghouden bij je medewerkers?

 

Naar een oplossing

Wat als bewoners (huurders en anderen) graag gebruik maken van een vitaliteit vergrotend niet-commercieel alternatief voor Facebook, mede gesponsord door de woningbouwcorporatie? Een instrument om de leefbaarheid van bestaande en nieuwe buurten te vergroten, voor de woningbouwcorporatie en andere stakeholders?


Wil je reageren? Dat kan hieronder. Of stuur een e-mail.

Mail je feedback
Deel -