Utrechtse digibeteraars: Buro Meinders

16.04.21 8:55 Reactie(s) Door Bas Evers

MERLINQ realiseert digitaal gedreven vernieuwing door een mensgerichte blik op technologie te combineren met bedrijfsstrategie. Wij kennen mensen en organisaties in de regio Utrecht die met zorgvuldig toegepaste technologie het verschil willen maken in het leven van mensen. In deze reeks blogposts introduceren wij spelers uit het Utrechtse ecosysteem die aandacht verdienen. Deze keer: Buro Meinders.


Sinds een paar maanden is Martijn Evers (geen familie) kantoorgenoot van MERLINQ in de historische Villa Jaffa in Utrecht. Martijn en Johannes van den Eerenbeemt hebben samen Buro Meinders opgericht. 


Johannes en Martijn, van Buro Meinders


Tijdens de eerste wandelingen in Lombok werd me al snel duidelijk dat Martijn veel nadenkt over technologie en maatschappij.

Technologie en maatschappij

Martijn is bezorgd over snelle, ongereguleerde ontwikkelingen met  technologische mogelijkheden als vertrekpunt. Bij de inzet van veel technologie zijn de juiste vragen nog niet gesteld aan het begin. We zijn als maatschappij op een punt beland dat we - met hulp van filosofen, sociologen en antropologen - moeten gaan bespreken wie we als mens willen zijn en wat we belangrijk vinden. Daarna kiezen we technologie die helpt om dat mogelijk te maken.


Martijn zegt ook: data is niks zonder narratief. Iemand kan op basis van data (bijvoorbeeld camerabeelden in de openbare ruimte) een verhaal over jou vertellen dat niet klopt met wie je bent en wat je doet. Dat jij elke dag langs een drugspand loopt, wil niet zeggen dat jij iets met die criminaliteit van doen hebt. Mensen denken dat data de waarheid is, maar data is niks zonder het verhaal erbij. De discussie over eigenaarschap van data gaat daarom wat hem betreft ook over eigenaarschap van jouw eigen narratief.


Technologie heeft ook de potentie om de maatschappij in tweeën te splitsen. Martijn betaalt een flink bedrag per jaar om gebruik te maken van een extra veilige en privacyvriendelijke e-maildienst. Maar een andere consument die dat geld niet heeft, gebruikt noodgedwongen een gratis dienst waarbij hij indirect betaalt door het prijsgeven van zijn persoonlijke data. We moeten technologie weer van ons maken en inzetten voor een betere samenleving.


In hoeverre is Buro Meinders dagelijks bezig om maatschappelijke impact te maken met zorgvuldig toegepaste technologie? Technologie staat niet centraal in de propositie van Buro Meinders. Johannes en Martijn richten zich op het wendbaar en weerbaar maken van organisaties door te laten ervaren en te voelen. Gestructureerd experimenteren met veel aandacht voor de menselijke kant van verandering.

Mens en gedachtegoed

Vanuit hun diverse achtergrond hebben ze een breed palet aan tools beschikbaar om uit te putten. Buro Meinders vindt het gedachtegoed achter de werkwijze belangrijker dan de tool zelf. Als de methodiek het doel wordt - zoals je ziet bij agile/scrum - dan kom je van waterval in ‘whirlpool’: je loopt als organisatie nog steeds hetzelfde rondje, maar je komt niet vooruit.


Wel vooruit kunnen komen heeft alles te maken met mensen. Martijn woonde voor zijn studie een jaar in Indonesië. Daar leerde hij dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft. We denken als Nederlanders te weten hoe het zit en dat dit universeel is, maar dat klopt niet. Martijn leerde kijken en luisteren en zijn eigen framework voortdurend ter discussie durven stellen. Die lessen past hij toe in projecten vanuit Buro Meinders. 


Zakenpartner Johannes van den Eerenbeemt leerde in zijn tijd bij een ministerie dat werken voor het landsbelang gaaf en frustrerend tegelijk is. En dat design thinking een prachtige methodiek is, maar dat het te vaak niet lukt om er echte inhoud in te krijgen. Omdat denken vanuit een doelgroep veel verder gaat dan één rondetafelgesprek. Om echt iets voor een doelgroep te kunnen betekenen moet je continu met hen in gesprek zijn. En juist ook eens een praatje aanknopen met die verlegen vrouw in het buurthuis die een andere mening blijkt te hebben dan de ‘usual suspect’ die vindt dat hij iedereen vertegenwoordigt.

Mooiere buurt, mooiere wereld

De buurt is een rode draad geworden in het werk van Buro Meinders. Zonder dat de toekomst van het bedrijf ermee verbonden is. In de interviewreeks ‘Lopend Vuur’ spreken Martijn en Johannes bijvoorbeeld tijdens een wandeling met mensen die in de wijk actief zijn over de impact van corona op hun werk en op hun buurt.


Opdrachtgever ROC Midden-Nederland wilde praktijkstages meer ruimte geven. Buro Meinders introduceerde lokale ‘wijkleerbedrijven’ en stelde de vraag: als je het wijkleerbedrijf nou ziet als een start-up, wat bieden ze dan en hoe? Vanuit de gedachte: als ik als ROC op mensen wil afstappen om nieuwe stageplekken te vinden, moet ik een heldere propositie hebben. En hoe moet het intern georganiseerd zijn om die belofte vervolgens waar te maken? Hoe word je bijvoorbeeld als docent afgerekend? Het business model canvas van het wijkleerbedrijf in de buurt werd de spil van dit project.


Nieuwe opdrachten in de pijplijn staan losser van de buurt, maar zijn nog steeds gedreven door de ambitie om de wereld mooier te maken door mensen en organisaties concreet met dingen aan de slag te laten gaan en hun verhaal te laten vertellen. Hoe neem je bijvoorbeeld de groeipijn weg bij een team dat werkt aan windenergie, dat in korte tijd zes keer zo groot is geworden? Buro Meinders wil er graag mee aan de gang. Met iets concreets dat symbool staat voor iets groters, want een goed functionerend windenergie team verbetert uiteindelijk het klimaat.

Groei vanuit 'purpose'

Achterneven Johannes en Martijn zijn met z’n tweeën. Ze passen als mensen goed bij elkaar, ze hebben dezelfde belangstelling, en tegelijkertijd botst het af en toe flink - op een gezonde manier. Martijn denkt dat Buro Meinders de fase ‘problem/solution fit’ voorbij is: hun propositie vervult een latente behoefte, een onderstroom, en er is vraag naar. Begonnen in gemeenteland, verbreden ze nu richting maatschappelijk betrokken start-ups en semi-overheid. 


Op de vraag wat hij mist in zijn team noemt Martijn iemand die de meer zakelijke en commerciële kant oppakt. Dat deze commerciële persoon er nog niet is, vind ik niet vreemd. Uit het interview blijkt voor mij duidelijk: de inhoud staat voorop. Ik hoor Martijn zeggen dat Buro Meinders op koers wil blijven. Als het lukt om opdrachten te vinden die kloppen met de ‘purpose’ en waar meer mensen voor nodig zijn, dan groeien ze graag. Geen groeien om het groeien, maar groei die gepaard gaat met de gewenste impact.


MERLINQ is blij met Buro Meinders als buren. Wij delen hun visie op verbeteren en vernieuwen met de mens voorop, en technologie die daarbij ondersteunt. Samen optrekken voelt goed. Wie sluit zich bij ons aan?
Ik ben ook digibeteraar
Deel -