MERLINQ
MERLINQ
talent voor vernieuwen

Klantcase: duurzame coalitie tanteLouise - CZ

Het programma

CZ Zorgkantoor wil met een duurzame insteek en in co-creatie met zorgvuldig gekozen zorginstellingen komen tot schaalbare innovaties die de ouderenzorg toekomstbestendig maken en maatschappelijke impact realiseren door de zorg toegankelijk te houden, arbeids- en mantelzorgpotentieel te vergroten, kwaliteit van leven te behouden of te verhogen, en zorg betaalbaar te houden. 


De eerste coalitiepartner in de ouderenzorg is tanteLouise, een West-Brabantse zorginstelling met als motto “De beste zorg, waar thuis ook is”. Deze instelling - met zorgcentra, verpleegcentra en een revalidatiecentrum - loopt voorop met een mensgerichte en vernieuwende manier van ouderenzorg. Met als missie een waardige manier van leven in een kwetsbare fase.


Visualisatie levensreis ouderen

Visualisatie van de levensreis van ouderen


Onze bijdrage

TanteLouise en CZ werken de komende jaren samen met een programma-aanpak die gericht is op kortcyclisch leren. MERLINQ heeft zowel de aanpak als de programma-inhoud versterkt door:
 1. Kerninzichten uit de levensreis van ouderen te destilleren en actionable te maken, zodat wensen en behoeften van de oudere het vertrekpunt vormen van ontwikkelingen binnen de coalitie.
 2. Een focusgroep met zorgverleners te faciliteren en de centrale inzichten tastbaar te maken, zodat de aansluiting gevonden kan worden tussen wat de oudere wil en wat de coalitie kan bieden.
 3. Propositieontwikkeling een plek te geven in het (door)ontwikkelen van ideeën voor nieuwe waardevolle ouderenzorgdiensten, te beginnen bij het creëren van ‘context map’ (omgevingskaart) en behoefteprofielen, zodat duidelijk is voor wie diensten welke waarde gaan toevoegen, in welke context.
 4. Co-creatie sessies te faciliteren met als doel om een gedeeld beeld te ontwikkelen bij het begrip ‘toekomstbestendig’, met als uitkomst een set aan uitgangspunten die richting geven aan de (door)ontwikkeling van diensten voor ouderen in de coalitie.

De kracht
De co-creatie sessies die MERLINQ heeft gefaciliteerd hadden als doel om tot een gedeeld en verdiepend beeld te komen van toekomstbestendige ouderenzorg in Nederland.

Bij alles wat we doen gebruiken wij de kracht van verbeelding en verwoording. Zo hebben we als startpunt voor de co-creatie sessies één krachtige, tot de verbeelding sprekende, mogelijke stip ontworpen voor digitaal ondersteunde ouderenzorg in 2030. 

Voor elke co-creatie sessie hebben we een kernelement uit deze stip gepakt om in een multidisciplinair team te komen tot verdieping en voorstelling. Door deze aanpak wist iedereen snel op welke punten er een gedeeld beeld was van ‘toekomstbestendig’ en op welke andere punten er nog verdere verkenning en verdieping nodig is.


Voorbeeld van een slide met inzichten uit een co-creatie sessie

De onderwerpen

Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken zijn er vele vragen te beantwoorden, waar we in de co-creatie sessies een goede start mee hebben kunnen maken:

 • Hoe ziet Nederland er in 2030 uit qua demografie, technologie en democratie?
 • Welke wensen en behoeftes hebben ouderen in 2030 op het gebied van zorg, wonen en welzijn? 
 • Hoe kom je in 2030 in (digitaal) contact met ouderen over hun gezondheidsbehoeftes en wat is ervoor nodig om op die behoeftes in te kunnen spelen?
 • Hoe zou anno 2020 intramuraal geleverde zorg er in 2030 uitzien als locatie-onafhankelijk geleverde (digitale) dienst?
 • Hoe zou transparantie over beschikbaarheid, kwaliteit en bekostiging van zulke diensten de ouderenzorg veranderen in 2030?
 • Wat verstaan ouderen in 2030 onder ‘kwaliteit van leven’ en hoe houden zij daar straks eigen regie op?
 • Welke rol spelen privacy, proactiviteit en aansprakelijkheid in toekomstbestendige ouderenzorg?
 • Wat maakt een ouderenzorgdienst in 2030 maatschappelijk verantwoord?

De uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorgdiensten die de co-creatie sessies hebben opgeleverd - verbeeld en verwoord door MERLINQ - zijn niet alleen bruikbaar in de duurzame coalitie tussen tanteLouise en CZ, maar kunnen als kapstok gebruikt worden in alle samenwerkingsverbanden die zich richten op toekomstbestendige ouderenzorg.
Bas Evers (MERLINQ)

Meer weten?

Bas Evers

conceptontwikkelaar

bas@merlinq.net

06 489 25 723